תג ארכיון: מצוות עונה

מצוות עונה

מצוות עונה היא מצווה המחייבת בני זוג שבאו בברית הנישואין להתייחד ולקיים יחסי אישות, לשם ההתעלות והתענוג של האיחוד הגופני ביניהם, ולאו דווקא לצורך קיום מצוות פרו ורבו. מקורה של המצווה הוא בספר שמות, פרק כ"א, פסוק י', שבו נאמר "שארה כסותה ועונתה לא יגרע". מצוות עונה היא חובתם של בני הזוג אחד כלפי השני, […]

x img